Oksfjordvassdraget- fiskeregler 2023

 • Fiskekort er kun gyldig sammen med bevis for betalt fisketrygdeavgift.
 • Kartet på salgssiden er kun veiledende. Oppmerking i elva, og/eller lokale fiskeregler, er til enhver tid gjeldende for gyldig fiskeområde.
 • Fisketid ørret og røye: 1. juli til og med 31. august(kl.24.00)
 • Fisketid laks: 1. juli til og med 15.august(kl.24.00).
 • Ørret: Fra sjøen til første kulp ovenfor ”Gammelbrua”: 01.09 – t.o.m 14.09

 Fiskekorten kjøpes på www.inatur.no

NB!! Påse at fisketrygdeavgift til staten er betalt. Dessuten må fiskere, som skal kjøpe fiskekort ha godkjent kvittering for desinfisering av fiskeutstyr. For at bygdekortet skal være gyldig må medlemskort i OJFF medbringes.


Desinfisering

 • Desinfisering skjer ved i Oksfjord havn. (se skilt)

Vassdraget deles inn i følgende soner:

 • Sone A: Fiskeelva (fra sjøen til utløpet av Oksfjordvantnet
 • Sone B: Oksfjordvatnet med innløpselvene; Eideelva, Storelva og Sandsvarelva og Storelva fra Vassbotn til Solvang.
 • Sone C: Storelva fra Solvang til Vaddasfossen


Fangstkvoter:

Laks:       Det er lov å fange 1 laks pr. døgn

All hunnlaks skal settes ut.

                All laks over 5 kg skal settes ut.

Det er lov å fange maksimum 5 laks pr. sesong pr fisker.

Røye:     4 pr.døgn,  max antall er 20 pr. sesong

Sjøørret: 4 pr.døgn, max antall er 20 pr. sesong

Fiskekortbegrensninger:

 • Sone A: Fiskelva: 10 bygdekort/ 10 døgnkort (Statsskog)
 • Sone B: Oksfjordvatnet med innløpselver: 8 bygdekort/8 døgnkort
 • Sone C: Vaddaselva fra Solvang til Vaddasfossen: 6 bygdekort /6 døgnkort.
 • Kjøp og bestilling gjøres på inatur.no

Tillatte fiskeredskap-

 • Sluk med kun en trebbelkrok, mark og flue

Døgnfredning

 • Døgnfredning i hele vassdraget er fra onsdag kl 18.00 til torsdag kl 18.00

Barn under 16 år

 • Barn under 16 år kan registrere fisken på seg selv. Det utstedes eget kort m/navn uten kostnad. Rapporteringsplikt. Må ellers følge gjeldende fiskeregler.

Priser for de ulike korttypene:

Fiskekort medlemmer i OJFF:
Bygdekort sone A + sone B og C: kr 600.-

Øvrige fiskere:

Fiskere under 16 år. (alle soner): kr 0.-

Døgnkort A: kr 350.- 

Døgnkort B: kr 350.-

Døgnkort C: kr 200.-

Sjøørret døgnkort i sone A fra 1. sept-15. sept kr 150.-

Styret 23.05.2023

 

Foto: Geir Sagelv