Velkommen!

Oksfjordvassdraget

Oksfjordvassdraget ligger
i Nordreisa kommune, Troms fylke, ca. 25 km fra kommunesenteret Storslett. 

Vassdraget ca 2 mil langt og består av «Fiskelva», som går fra sjøen og til Oksfjordvatnet, ca 1,7 km.

Oksfjordvatnet er ca. 5,8 kvadratkilometer stort.

«Storelva» som går fra Oksfjordvatnet til Vaddas er ca. 13 km lang.

Fiskeslag

I Oksfjordvassdraget finner vi de tre anadrome artene laks, sjøørret og sjørøye.

Sjørøya er dominerende. Dette er en svært attraktiv sportsfisk med god gjennomsnittsstørrelse og kvalitet.

Laksen er ved siden av sjørøya den viktigste arten i «Fiskelva». Selv om elva er lita og kort ble det sist år tatt ca. 400 kg laks under sportsfiske. Vanlig størrelse ligger mellom 3 – 7 kg, men det tas årlig laks på mer enn 10 kg. Rekorden i vassdraget er en laks på 23 kg. Det fanges også en god del sjøørret i vassdraget.

Tilgjengeligheten til fiskeplassene er meget god. Det er flere gapahuker, bord og benker langs «Fiskelva» og i Vaddas. i Vaddas er det også en hengebro, slik at enn kommer seg over Storelva like nedenfor Vaddasfossen.